Poslední novinky z naší
advokátní kanceláře

Trest domácího vězení – náramky zavedeny

Trest domácího vězení byl dlouho považován za bezzubý. Po zavedení elektronických náramků do praxe se však v určitých případech jeví být jako vhodná a konečně také účinná alternativa trestu odnětí svobody.

(Česká televize – ČT 24 – Týden v justici)


Jak může (a nemůže) pronajímatel rozvázat nájem bytu?

V praxi se stává, že se v nájemních smlouvách objevují různé výpovědní důvody. Které z nich jsou sjednány platně a které ne, zodpovím v následujícím příspěvku.

(Česká televize – ČT 24 – Týden v justici)


Konkurenční doložky v práci – často neplatné

Zaměstnavatelé rádi svazují svým bývalým zaměstnancům ruce v jejich následném uplatnění. Dělají to ale vždy správně, nebo některé konkurenční doložky zaměstnance vůbec nezavazují?

(Česká televize – ČT 24 – Týden v justici)


Pomoc obětem trestné činnosti

Jaká mají oběti práva, na koho se mohou obrátit a jak může obětem pomoci Bílý kruh bezpečí?

(Česká televize – ČT 24 – Týden v justici)


Může Vás seřvat šéf?

Co si Váš šéf v práci ještě může dovolit a co už je za hranou? I toto v nedávném rozhodnutí posuzoval Nejvyšší soud ČR.
(Česká televize – ČT 24 – Týden v justici)


Může vám zaměstnavatel v práci kontrolovat emaily?

Zaměstnanec je dle zákoníku práce v pracovní době povinen plnit pracovní úkoly a pokyny zaměstnavatele, za což mu náleží mzda. Zaměstnavatel je na druhou stranu oprávněn plnění úkolů zaměstnance kontrolovat. Není ale taková kontrola někdy poněkud za hranou? K lepší orientaci v této problematice nám může pomoci rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

(Česká televize – ČT24- Týden v justici)


Okamžité zrušení prac. poměru – „výpověď na hodinu“

Okamžité zrušení prac. poměru – „výpověď na hodinu“

(pro celý článek rozklikněte nadpis)

Na rozvázání pracovního poměru tímto způsobem má za určitých podmínek právo jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel. V článku se zaměřím výlučně na situaci, kdy se taková věc přihodí zaměstnanci a v jediném okamžiku přijde o práci. Jedná se o nejpřísnější, relativně výjimečnou pracovněprávní „sankci“ a takto je k tomu potřeba přistupovat. Jelikož zaměstnavatel ne vždy veškeré zákonné předpoklady naplní, není od věci se jako zaměstnanec bránit, zrušení zneplatnit a k tomu se případně domáhat náhrady škody.


Odpovídá řidič za nepřipoutaného spolujezdce?

Odpovídá řidič za nepřipoutaného spolujezdce?

(pro celý článek rozklikněte nadpis)

Dne 3. května 2018 rozhodoval Ústavní soud ČR o tom, zda a za jakých podmínek je řidič vozidla odpovědný za to, jestli jsou ostatní spolujezdci připoutáni, neboť názory Nejvyššího soudu ČR na tuto otázku se dosud lišily.


Brno zavádí od 1. 9. 2018 parkovací zóny.

Brno zavádí od 1. 9. 2018 parkovací zóny.

(pro celý článek rozklikněte nadpis)

Parkuje se Vám v Brně špatně? Od září přijde změna. Nejsem si úplně jistý, jestli k lepšímu, ale rozhodně přijde, takže je třeba ji jako každou normu vzít na vědomí a snažit se podle ní chovat.


ODDLUŽENÍ (osobní bankrot)

Právní úprava oddlužení se postupně vyvíjí a zaznamenává změny, které jsou stále více ve prospěch dlužníků. Základní podmínka úhrady min. 30% závazků v průběhu 5 let však rozhodně není podmínkou jedinou. S ohledem na nutnost právního zastoupení v ins. řízení je také naše kancelář připravena Vás tímto temným lesem provést.

(Česká televize – ČT 24 – Týden v justici)