Odpovídá řidič za nepřipoutaného spolujezdce?

Odpovídá řidič za nepřipoutaného spolujezdce?

(pro celý článek rozklikněte nadpis)

Dne 3. května 2018 rozhodoval Ústavní soud ČR o tom, zda a za jakých podmínek je řidič vozidla odpovědný za to, jestli jsou ostatní spolujezdci připoutáni, neboť názory Nejvyššího soudu ČR na tuto otázku se dosud lišily.

Zákonná úprava

Zákon ukládá všem pasažérům povinnost být připoután. Každý z nich pak odpovídá za své nepřipoutání samostatně. Řidič má pouze povinnost o této povinnosti spolujezdce poučit – přinutit je samozřejmě nelze. Pokutu tak platí spolujezdec sám.

Řidič však na druhou stranu odpovídá za bezpečnost celé posádky (dodržovat max. povolenou rychlost, neřídit pod vlivem alkoholu, přizpůsobit jízdu stavu vozovky, apod.)

 

Odpovědnost při nehodě

V případě, že řidič dodržel všechny předpisy, a přesto se stala dopravní nehoda (např. byl nabourán) a v důsledku toho došlo k usmrcení jeho nepřipoutaného spolujezdce, nemůže být jeho nepřipoutání bráno k tíži řidiči.

Jiné je to však v případě, že k dopravní nehodě a následnému usmrcení došlo v důsledku porušení předpisů řidičem. V tu chvíli by byl za usmrcení spolujezdce odpovědný.

 

Případ projednávaný ústavním soudem

ÚS projednával právě případ, při kterém řidič pod vlivem alkoholu spáchal dopravní nehodu, při které byl usmrcen nepřipoutaný spolujezdec. Okresní soud ho za toto jednání odsoudil ke 4 letům odnětí svobody (odvolací soud následně snížil na 3 roky).

Ústavní soud tak využil podané ústavní stížnosti, aby vyjádřil svůj právní názor, který spočíval v tom, že odpovědnost za případnou škodu na zdraví nese především nepřipoutaný spolujezdec, ovšem jen v situaci, kdy řidič neporuší svou jinou důležitou povinnost. V posuzovaném případě tak byla ústavní stížnost zamítnuta, neboť k dopravní nehodě došlo v důsledku fatálního porušení předpisů řidičem.

 

Děti

Pokud převáží řidič nezletilé děti, je povinen zajistit, aby tyto byly připoutány. Pokud by dítě připoutáno nebylo, nesl by za to odpovědnost právě řidič. Pokud by byl v autě i rodič dítěte, přechází tato odpovědnost na něj.

 

Těhotné ženy

Přestože jsou rozšířeny fámy o tom, že těhotné ženy mají z této povinnosti ze zdravotních důvodů výjimku, není tomu tak. I tyto se poutat ze zákona musí. Pokud je pás veden správně pod umístěním plodu, je tak při nehodě mnohem lépe ochráněna jak matka tak také právě plod.

 

 

 

 

 

 

Zpět na výpis článků

Potřebujete poradit? Zavolejte nám

Hned se dozvíte, zda vám můžeme v dané věci pomoci.

+420 734 645 385

Je to složitější? Napište nám

Obvykle reagujeme do 48 hodin.

advokat@akhofrichter.cz